نقد و بررسی تخصصی برنج سفید طارم هاشمی ارگانیک مزرعه نعمتی 5 کیلوگرم

بازه وزن: 5 کیلو گرم
رنگ برنج:سفید
نوع برنج:ساده
عنوان برنج:طارم هاشمی
اندازه دانه:کامل
شماره پروانه بهداشت: 8311


نمایش بیشتر بستن