نقد و بررسی تخصصی انرژی بار آبیش 40 گرم

وزن: 40 گرم
سایر توضیحات
ترکیبات: جنسینگ، انجیر، عسل، خرما، سویق کامل
خواص: انرژی زا، افزایش قدرت، تنظیم سوخت و ساز بدن
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 12491/56


نمایش بیشتر بستن