نقد و بررسی تخصصی برگه سویا درشت مانداسوی 200 گرم

وزن: 200 گرم
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 56/16557
جدول انرژی
یک سهم پروتئین سویا( 30 گرم پروتئین سویا):
انرژی: 35.64 کیلوکالری
قند:0
چربی: 3.9 گرم
نمک: 0.02 گرم
اسیدهای چرب ترانس: 0


نمایش بیشتر بستن